Thanh-Thiếu-Niên

BTN_2015

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch;
phải cẩn-thận theo lời Chúa (Thi-thiên 119:9-10a)

image-4
BTN_0248

Ban Thanh-nữ tôn vinh Chúa (nghe)

BTN_GDT_110115_1238

Thanh-thiếu-niên và Gia-đình-trẻ tôn vinh Chúa
(11/01/15)

image-4

Ngày Thanh Niên

NTN_James_101815_0320-300x204

James Nguyễn (Opening)
1st Presentation (listen) / 2nd Presentation (listen)

NTN_Jonathan_101815_0325-300x204

Sammy Hồ
(listen)

NTN_Sammy_101815_0323-300x204

Jonathan Nguyễn
(listen)

[metaslider id=346]

Thanh-thiếu-niên tôn vinh Chúa
Sing Like David Sang (listen)

NTN_TV_100815_0305-300x199 (1)

Thanh-thiếu-niên tôn vinh Chúa

NTN_TV_100815_0305-300x199

Thanh-thiếu-niên tôn vinh Chúa

[metaslider id=364]

image-4

Các Sinh Hoạt Của Thanh-thiếu-niên Năm 2014-2015
(xin bấm PLAY Button)

 Recorded and uploaded by Tiffany Nguyễn, Youth Group
(October 18, 2015)

image-4

Ban Chấp Hành Thanh-niên
(nhiệm khóa 2015-2016)

NTN_BCH_2016_0328

Từ trái sang phải:
James Nguyễn, Jonathan Nguyễn, Tiffany Nguyễn,
Mary TrươngSammy Hồ, Sarah Lê, và Jana Nguyễn.

Trưởng Ban Thanh-niên:
Phó Ban Thanh-niên:
Thư ký:
Thủ Quỹ:

James Nguyễn
Jonathan Nguyễn
Tiffany Nguyễn
Mary Trương

Các Nghị-viên
Sammy Hồ
Sarah Le
Jana Nguyễn

image-4

Home Camp (August 2015)

BTN_HomeCamp_Aug2015_181816-300x169
BTN_HomeCamp_Aug2015_120848-300x169
BTN_HomeCamp_Aug2015_115601-300x169

Thi Kinh-Thánh @ Trại Lake Swan
Thanh-thiếu-niên HT Jacksonville và các HT bạn

[metaslider id=378]

Thanh-thiếu-niên tham dự trại Lake Swan
(July 16 – July 19, 2015)

LW1_071615_1018431-300x169

647 FL-26,
Melrose, FL. 32666

LW2_071615_1018311-300x169

Các em đã đến trại
với hành lý của mình

LW3_071615_0735331-300x169

Các em đã đến trại
với hành lý của mình

LW5_071615_1127551-300x169

Các em nô đùa với sông nước sau những giờ nghỉ

[metaslider id=392]